ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการสร้างผลิตภัณฑ์จากขยะอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 27 เม.ย. 2564

รายละเอียด CLICK