ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดนนทบุรีเปิดสายด่วน ศูนย์ประสานการรับส่งผู้ป่วย Covid-19 จังหวัดนนทบุรี

วันที่เผยแพร่ 26 เม.ย. 2564

จังหวัดนนทบุรีเปิดสายด่วน ศูนย์ประสานการรับส่งผู้ป่วย Covid-19 จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรีเปิดสายด่วน ศูนย์ประสานการรับส่งผู้ป่วย Covid-19 จังหวัดนนทบุรี
☎️ ติดต่อได้ที่
1️⃣ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
2️⃣ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี
3️⃣ สายด่วนจัดหาเตียงผู้ป่วย Covid-19 หมายเลข 1330 1668 และ 1669