ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเลือนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวย

วันที่เผยแพร่ 22 เม.ย. 2564

ประกาศเลือนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวย