ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน้ากากอนามัย จำนวน 500 กล่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 07 เม.ย. 2564

รายละเอียด CLICK