ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง หมายเลขครุภัณฑ์ 631-59-0023 จำนวน 5 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 02 เม.ย. 2564

รายละเอียด CLICK