ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์วัดเชิงกระบือ ตำบลบางกรวย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 16 มี.ค. 2564

รายละเอียด CLICK