ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮโดรลิค 68 จำนวน 25 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 25 ก.พ. 2564

รายละเอียด CLICK