ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวยและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกรวย

วันที่เผยแพร่ 23 ก.พ. 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวยและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกรวย

- ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย รายละเอียด CLICK

 

- ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกรวย เขตเลือกตั้งที่ 1 รายละเอียด CLICK

 

- ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย เขตเลือกตั้งที่ 2 รายละเอียด CLICK

 

- ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย เขตเลือกตั้งที่ 3 รายละเอียด CLICK

- ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งฯ CLICK