ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้สำหรับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 23 ก.พ. 2564

รายละเอียด CLICK