ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ป้องกันเชื้อโรคและค่าฝุ่นละอองต่างๆ ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียด CLICK