ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำเซาะบริเวณปากคลองวัดสำโรง ถึงคลองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 19 ก.พ. 2564

รายละเอียด CLICK