ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ May Series 2021 ประกอบด้วยงาน Education Next Forum, Healthcare Technology Summit, AI & IoT Summit, Smart City Summit และ SME Smart Manufacturing

วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2564

ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ May Series 2021 ประกอบด้วยงาน Education Next Forum, Healthcare Technology Summit, AI & IoT Summit, Smart City Summit และ SME Smart Manufacturing

รายละเอียด CLICK