ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองและนายกเทศมนตรีเมืองในจังหวัดนนทบุรี

วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองและนายกเทศมนตรีเมืองในจังหวัดนนทบุรี

รายละเอียด CLICK