ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำเซาะ บริเวณปากคลองวัดสำโรง ถึงคลองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 09 ก.พ. 2564

รายละเอียด CLICK