ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ซอยตู้โค๊ก ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2564

รายละเอียด CLICK