ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0120 จำนวน 9 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 15 ม.ค. 2564

รายละเอียด CLICK