ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง วัดชลอ ตำบลวัดชลอ กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 14 ม.ค. 2564

รายละเอียด CLICK