ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์วัดเชิงกระบือ ตำบลบางกรวย 2

วันที่เผยแพร่ 14 ธ.ค. 2563

รายละเอียด CLICK