ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ถุงผ้าดิบผสมผ้าฝ้าย ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 29 ต.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ถุงผ้าดิบผสมผ้าฝ้าย ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด CLICK