ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารแจ้งรายการทรัพย์สิน และชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่เผยแพร่ 29 ต.ค. 2563

เอกสารแจ้งรายการทรัพย์สิน และชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

https://form.jotform.com/202388274316053

CLICK

หรือ

SCAN ME