ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง ความรู้และการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 300 เล่ม

วันที่เผยแพร่ 27 ต.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง ความรู้และการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 300 เล่ม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด CLICK