ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งย้ายสถานที่และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย

วันที่เผยแพร่ 22 ต.ค. 2563

แจ้งย้ายสถานที่และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย

แจ้งย้ายสถานที่และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย  จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสัก 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามนอก 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสำโรง 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทร์ 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวัดลุ่ม 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเชิงกระบือ มายังอาคารหลังใหม่ เลขที่ 99/999 หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป