ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่เผยแพร่ 16 ก.ย. 2563

ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 

รายละเอียด CLICK