ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบขนาดเล็กและเขื่อนบริเวณคลองบ้านทรงไทย หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ

วันที่เผยแพร่ 15 ก.ย. 2563

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบขนาดเล็กและเขื่อนบริเวณคลองบ้านทรงไทย หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ

 

รายละเอียด CLICK