ข่าวรับสมัคร

ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

วันที่เผยแพร่ 03 ก.ย. 2563

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

 

รายละเอียด CLICK