ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 414-61-0229 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 2563

 

รายละเอียด CLICK