ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะคอนเทนเนอร์หมายเลขทะเบียน 83-1182 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-57-0045 จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 24 ก.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะคอนเทนเนอร์หมายเลขทะเบียน 83-1182 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-57-0045 จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด CLICK