ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างเหมาบริการ โครงการติดตั้งสิ่งอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (Gard Rail)

วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2563

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างเหมาบริการ โครงการติดตั้งสิ่งอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (Gard Rail)

   

รายละเอียด CLICK