ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่เผยแพร่ 09 มิ.ย. 2563

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   

รายละเอียด CLICK