ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกเทท้ายชนิด 6 ล้อ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน)

วันที่เผยแพร่ 01 มิ.ย. 2563

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกเทท้ายชนิด 6 ล้อ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน)

   

รายละเอียด CLICK