ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดผจญเพลิงในอาคาร จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 27 พ.ค. 2563

รายละเอียด CLICK