ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2563

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด