ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน)

วันที่เผยแพร่ 08 พ.ค. 2563

 

รายละเอียด CLICK