ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อพักท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณปากทางวัดเกตุ หมุ่ 8 ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 07 เม.ย. 2563

 

รายละเอียด CLICK