ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 36 วัตต์ จำนวน 95 ดวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 02 เม.ย. 2563

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 36 วัตต์ จำนวน 95 ดวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด CLICK