ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี ซอยพรหมประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 31 มี.ค. 2563

ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี ซอยพรหมประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี ซอยพรหมประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด CLICK

 

(รับฟังประชาพิจารย์ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 - 2 เมษายน 2563)
หากท่านมีข้อเสนอแนะ สามารถจัดส่งข้อวิจารณ์ได้ทาง

info_bangkruai@bangkruaicity.go.th