ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ซอยวัดลุ่มบริเวณคอนโดนิรันดร์ หน้าบ้านเลขที่ 11 หมุ่ 4 ตำบลบางกรวย

วันที่เผยแพร่ 24 มี.ค. 2563

 

รายละเอียด CLICK