ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างเหมาบริการ โครงการลอกคลองและลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย

วันที่เผยแพร่ 24 มี.ค. 2563

 

รายละเอียด CLICK