ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำความรู้จักกับ ITA ก่อนทำการประเมินหน่วยงานภาครัฐ

วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2563

ทำความรู้จักกับ ITA ก่อนทำการประเมินหน่วยงานภาครัฐ

รายละเอียด CLICK