ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อพัก, ท่อระบายน้ำ, รางวีและทางเดินเท้า ค.ส.ล. ท่อลอด ค.ส.ล. บริเวณชุมชนวัดโพธิ์บางโอ ถึงโรงไม้ ตำบลวัดชลอ

วันที่เผยแพร่ 19 มี.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อพัก, ท่อระบายน้ำ, รางวีและทางเดินเท้า ค.ส.ล. ท่อลอด ค.ส.ล. บริเวณชุมชนวัดโพธิ์บางโอ ถึงโรงไม้ ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียด CLICK