ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 18 มี.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง ประกวดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียด CLICK