ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อพักท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณปากทางเข้าวัดเกตุ หมุ่ 8 ตำบลวัดชลอ

วันที่เผยแพร่ 11 มี.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อพักท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณปากทางเข้าวัดเกตุ หมุ่ 8 ตำบลวัดชลอ

รายละเอียด CLICK