ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อน้ำทิ้งพร้อมตะแกรงคัดแยกขยะ บริเวณคลองวัดโบสถ์

วันที่เผยแพร่ 11 มี.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้างบ่อน้ำทิ้งพร้อมตะแกรงคัดแยกขยะ บริเวณคลองวัดโบสถ์

 

รายละเอียด CLICK