ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาพิจารย์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อพัก , ท่อระบายน้ำ , รางวีและทางเดินเท้า ค.ส.ล. , ท่อลอด ค.ส.ล. บริเวณชุมชนวัดโพธิ์บางโอถึงโรงไม้ ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ

วันที่เผยแพร่ 13 ก.พ. 2563

ประชาพิจารย์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อพัก , ท่อระบายน้ำ , รางวีและทางเดินเท้า ค.ส.ล. , ท่อลอด ค.ส.ล. บริเวณชุมชนวัดโพธิ์บางโอถึงโรงไม้ ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา... CLICK

ส่งประชาพิจารณ์ได้ทาง E-Mail : info_bangkruai@bangkruaicity.go.th

(ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563)

ประชาพิจารณ์ , โครงการก่อสร้าง