ข่าวรับสมัคร

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2563

รายละเอียด CLICK