ข่าวประชาสัมพันธ์

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชน

วันที่เผยแพร่ 14 ม.ค. 2563

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชน

คำแนะนำต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่

รายละเอียด CLICK