ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพดวงตาและโรคทางตาที่พบบ่อย ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 09 ม.ค. 2563

รายละเอียด CLICK