ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ปฏิบัติงาน,ตู้เหล็ก แบบ 2 บานและโต๊ะทำงานชนิดเหล็ก) งานบริการสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 09 ม.ค. 2563

รายละเอียด CLICK