ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง หลักสูตร "การกระทำทางปกครองและความรับผิดทางปกครอง"

วันที่เผยแพร่ 03 ม.ค. 2563

โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง หลักสูตร "การกระทำทางปกครองและความรับผิดทางปกครอง"

รายละเอียด CLICK