ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อพัก ท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณปากทางวัดเกตุ หมู่ 8 ตำบลวัดชลอ

วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2562

รายละเอียด CLICK